Calpa Nederland | Calpa TC 2 Industrievoertuigreiniger
16747
product-template-default,single,single-product,postid-16747,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa TC 2 Industrievoertuigreiniger

Calpa Industrievoertuigreiniger is een intensieve reiniger welke met name geschikt is voor het reinigen van voertuigen zoals loaders, tractoren, heftrucks en vrachtwagen die gebruikt worden in de zwaardere industrie en / of niet regelmatig gereinigd kunnen worden.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Bij het werken met een schuiminjector : Normale vervuiling 2 – 3% , zwaardere vervuiling : 4-5 %
Handmatig wassen ( emmer met borstel) : 1-10% Reiniger nooit in laten drogen, vooraf altijd een stukje testen of het te behandelen oppervlak geschikt is voor deze reiniger. Daarna grondig naspoelen.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • PH 13
 • SG = 1,1 KG / Ltr
 • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

 • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
 • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P310 – Onmiddellijk een arts raadplegen
 • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT: Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, innersalts.), Natriumhydroxide.