Calpa Nederland | Calpa TC 1
16745
product-template-default,single,single-product,postid-16745,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa TC 1

TC1 is een milde reiniger voor het reinigen van personenauto’s, vrachtwagens, industriemachines en -voertuigen. Prima te gebruiken op zachte metalen en gevoelige lakken, en tevens inzetbaar om op een eenvoudige manier dode insecten van uw voertuig te verwijderen.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Met externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: injector afstellen op ca. 2 – 2,5 % bij normale vervuiling. Bij zware vervuiling afstellen op 4-5%
Wanneer een oplossing in een emmer gemaakt wordt, mengen 1-10%. Daarbij altijd eerst testen of de te reinigen oppervlakken hiertegen bestand zijn.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • PH 13
  • SG = 1,1 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
  • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
  • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen

BEVAT: Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts.), Natriumhydroxide