Calpa Nederland | Calpa Premium Glans
16735
product-template-default,single,single-product,postid-16735,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Premium Glans

Calpa Premium Glans is een uitermate geschikte shampoo wanneer u waarde hecht aan een uitmuntend wasresultaat met een superieure glans op uw voertuig. Geschikt voor personen- en vrachtauto’s, machines, industrie- en landbouwvoertuigen.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Te gebruiken met externe chemie injector, dosering 2- 5%, bij manueel wassen: dosering 2-5%.
Vooraf altijd een proefstukje opzetten om te zien of de lak bestand is tegen deze reiniger en de aanbevolen doseringen.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 10,5 ± 1
  • SG = 1,1 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen dragen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P310 – Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen

 

BEVAT: Geêthoxyleerd vetalcohol, Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts.), Alkylpolyglucoside (C8-C10)