Calpa Nederland | Calpa Motorreiniger
16031
product-template-default,single,single-product,postid-16031,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Motorreiniger

Calpa motorreiniger is een reiniger welke geschikt is voor het reiniger van zware vervuilingen van vet, olie e.d. op motorblokken, hydrauliekbruggen e.d.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Dosering 1-8% afhankelijk van aard van vervuiling en omstandigheden. Innevelen met een drukvaatje en ca. 5 minuten laten inwerken, daarna met HD reiniger afspuiten. Vooraf altijd een stukje testen of de te behandelen onderdelen bestand zijn tegen deze reiniger, raadpleeg uw adviseur

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 13
 • SG = 1,13 KG / Ltr
 • Biologische afbreekbaarheid > 90%
 • UN nummer: 1760

 

GEVAAR:

 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P330+P331 – Na inslikken: de mond spoelen — Geen braken opwekken
 • P303+P361+P353 – Bij contact met de huis (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

BEVAT:
Natriumhydroxide