Calpa Nederland | Calpa Industrieontvetter
16727
product-template-default,single,single-product,postid-16727,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Industrieontvetter

Calpa Industrieontvetter is een zeer krachtige, waterverdunbare ontvetter welke uitermate geschikt is voor het verwijderen van smeervet, hydrauliekolie, roet etc. Tevens prima inzetbaar als stalreiniger, heeft een buitengewoon schuimbeeld welke een optimale hechtingstijd realiseert!

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering: 2 – 10 %

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 13
 • SG = 1,3 KG / Ltr
 • UN nummer: 1760
 • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

Let op: rechtstreeks kontakt met aluminium en zachte metalen vermijden. Op gelakte oppervlakte dosering aanpassen en nooit laten opdrogen.

 

GEVAAR:

 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • P260 – rook, nevel, spuitnevel niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P280 – beschermende handschoenen, gelaatsbescherming, oogbescherming dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen —GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

 

BEVAT: Natriumhydroxide