Calpa Nederland | Calpa Glanswax
16721
product-template-default,single,single-product,postid-16721,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Glanswax

Speciale topwax voor bescherming en hoogglans. Glanswax is sterk geconcentreerd en kan met warm- en koud water worden gebruikt.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Bij machines met een pomp kan Glanswax puur worden aangezogen.
Dosering per auto 5 -25 ml. Bij externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: dosering instellen op 0,5 – 1 %.
Voorkom overdosering. Eventueel naspoelen met lagedruk waterslang

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH (100%) 5 ± 1
 • SG = 0,98 KG / Ltr
 • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

 • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
 • H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
 • P280 – beschermende handschoenen, oogbescherming dragen
 • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen
 • P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT: 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, Esterquat, Isopropanol