Calpa Nederland | Calpa Speciaalreiniger
16743
product-template-default,single,single-product,postid-16743,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Speciaalreiniger

Calpa Speciaal Reiniger is een goed schuimende shampoo met unieke samenstelling. Ontwikkeld voor het reinigen van alle soorten oppervlakten. Verwijdert gemakkelijk dode insecten van de auto.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Met externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: dosering instellen op 2-5 %.
Het voertuig met de shampoo van onderen naar boven inschuimen en afhankelijk van de vervuiling even in laten werken of meteen borstelen. Daarna met hogedruk afspuiten en goed naspoelen om streepvorming te voorkomen. Vooraf altijd een stukje testen of het te behandelen oppervlag geschikt is voor deze reiniger

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 13 ± 1
  • SG = 1,06 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
  • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P264 – Na het werken met dit product gezicht, handen grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen
  • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT: Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,NC8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts.), Alkylpolyglucoside, Dinatriummetasilicaat