Calpa Nederland | Calpa Schuimshampoo & Parfum
16739
product-template-default,single,single-product,postid-16739,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Schuimshampoo & Parfum

Speciale shampoo ontwikkeld voor het uitmuntend reinigen en vuilafstotend maken van alle lakken. Bevat een aangenaam parfum en geeft een prima schuimbeeld.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Met externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: dosering instellen op1-5%.
Wanneer een oplossing in een emmer gemaakt word, mengen 1-5%. Daarbij altijd eerst testen of de te reinigen oppervlakken hiertegen bestand zijn.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 13 ± 1
  • SG = 1,02 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen dragen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P310 – Onmiddellijk een arts raadplegen

 

BEVAT: Geêthoxyleerd vetalcohol