Calpa Nederland | Calpa Protect
16737
product-template-default,single,single-product,postid-16737,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Protect

Zeer zachte glansshampoo met extra lakbeschermende componenten. Calpa premium Glans Extra maakt uw lak vuilafstotend en zorgt voor een langdurige en hoogwaardige glans. Uitermate geschikt om donkergekleurde voertuigen met hoogglanslakken te reinigen.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Te gebruiken met externe chemie injector, dosering 2- 5%, bij manueel wassen: dosering 2-5%.
Vooraf altijd een proefstukje opzetten om te zien of de lak bestand is tegen deze reiniger en de klaargemaakte dosering.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 10,5 ± 1
  • SG = 1,05 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen dragen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P310 – Onmiddellijk een arts raadplegen

 

BEVAT: Tetra-Natriumzout van Ethyleendiamine tetra-Azijnzuur, Geêthoxyleerd vetalcohol, Alkylpolyglucoside, Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts.)