Calpa Nederland | Calpa Paraffinelosser
16733
product-template-default,single,single-product,postid-16733,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Paraffinelosser

Reiniger voor het doeltreffend verwijderen van paraffine op oppervlakken van bijv. nieuwe voertuigen en machines.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Met pompsproeier of doseerinstallatie puur aanbrengen op het voertuig. Daarna enkele minuten laten inweken. Bij dikke paraffinelagen eventueel 2 maal innevelen. Bij voorkeur met warm water werken voor een optimaal resultaat. Bij gebruik van externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: dosering instellen op 2-5% afhankelijk van de paraffinelaag. Bij twijfel altijd eerst testen of de te reinigen oppervlakken hiertegen bestand zijn.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 6,5 ± 1
  • SG = 0,8 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

  • H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
  • P301+P310+P331 – NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken
  • P405 – Achter slot bewaren
  • P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval
  • P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
  • Niet roken

 

BEVAT: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%