Calpa Nederland | Calpa Groensapreiniger
16725
product-template-default,single,single-product,postid-16725,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Groensapreiniger

Calpa Groensapreiniger is ontwikkeld om groensappen van bijv. mais, gras, bomen etc. probleemloos te verwijderen van uw machines.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering: 2 – 10 %

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 13
 • SG = 1,15 KG / Ltr
 • Biologische afbreekbaarheid > 90 %
 • UN = 1760

Let op: rechtstreeks kontakt met aluminium en zachte metalen vermijden. Op gelakte oppervlakte dosering aanpassen en nooit laten opdrogen. Vooraf altijd een teststukje opzetten.

 

GEVAAR:

 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

BEVAT: Natriumhydroxide