Calpa Nederland | Calpa Green 2000
16035
product-template-default,single,single-product,postid-16035,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Green 2000

Calpa Green 2000 is een reiniger welke geschikt is voor het verwijderen van diverse chemische vervuilingen. Voor gebruik altijd eerst uw adviseur raadplegen voor de juiste toepassing en vooraf altijd een stukje testen om te zien of het schoon te maken oppervlak bestand is tegen deze reiniger.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Dosering 5- 10% afhankelijk van aard van vervuiling. Te gebruiken zowel d.m.v. schuimtechniek als manuele toepassingen. Machine en/of oppervlak innevelen met de Calpa Green 2000, ca. 5 minuten in laten werken en daarna zeer goed afspuiten met HD reiniger. Bij grove vervuiling deze eerst verwijderen voordat u de reiniger opbrengt. Vooraf altijd een proefstukje opzetten of het te behandelen oppervlak geschikt is voor deze reiniger en raadpleeg uw adviseur.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • UN 1760
  • pH = 5
  • SG = 1,3 KG / Ltr

 

GEVAAR:

  • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
  • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
  • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
  • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken
  • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
  • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen