Calpa Nederland | Calpa Cementreiniger
16716
product-template-default,single,single-product,postid-16716,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Cementreiniger

Calpa cementreiniger is een sterke, zure reiniger op basis van fluorwaterstofzuur, welke geschikt is voor het reinigen van velgen en aluminium. Ideaal voor het reinigen van voertuigen welke vervuilt zijn met cementsluier. NIET op glas / ramen gebruiken.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Concentratie : 5 – 10% , aanlengen met water Toepassen met zuurbestendig drukvat of emmer met een zuurbestendige borstel. Vooraf altijd een proefstukje opzetten.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH (100%) 1,5 ± 1
 • SG = 1,1 KG / Ltr
 • UN nummer: 1760
 • Biologische afbreekbaarheid > 90%

 

GEVAAR:

 • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • P260 – rook, nevel, spuitnevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

 

BEVAT:
Zoutzuur – oplossing, Geêthoxyleerd vetalcohol