Calpa Nederland | Calpa Caravan Shampoo
16713
product-template-default,single,single-product,postid-16713,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Caravan Shampoo

Calpa Caravan Cleaner is een ultiem zachte & veilige reiniger voor het reinigen van uw caravan en camper.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Maak een oplossing in een emmer van 2-6%. Calpa Caravan shampoo. Gebruik een zachte borstel of spons en spoel daarna grondig na!
Niet in de volle zon of hard drogend weer uw caravan of camper wassen en de reiniger nooit op / in laten drogen! Wij adviseren u om vooraf altijd een proefstukje op te zetten.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • Verdunning : 2- 6 %
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %
  • SG = 1,1 KG / Ltr

 

GEVAAR:

  • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
  • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
  • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT:

Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-  N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts.), Natriumhydroxide