Calpa Nederland | Calpa Busshampoo
16711
product-template-default,single,single-product,postid-16711,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Busshampoo

Speciale uitmuntend reinigende shampoo voor gebruik bij autobussen, trams, treinstellen e.d. Voertuigen met veel glas. Ook uitermate geschikt om als reiniger in de wasbox gebruikt te worden waarbij de wasbox opvallend schoner blijft dan bij veel andere reinigers. Voorkomt namelijk neerslaan van ijzer en kalk. Calpa Busshampoo bevat een glanscomponent dat zorgt voor een extra beschermingslaag. Zodoende is een extra waxlaag niet nodig. Calpa Busshampoo is sterk geconcentreerd.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Kan zowel handmatig als machinaal gebruikt worden.
Dosering: 0,5 – 1 %
Bij machines met borstelsproeiers en een pomp kan Calpa Bus-Shampoo puur worden aangezogen. Afregelen tot het gewenste resultaat is bereikt. Dosering per autobus 100-150 ml.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH (100%) 12,5 ± 1
  • SG = 1,04 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

BEVAT:

  • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog bescherming/ gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BEVAT:
Geêthoxyleerd vetalcohol, Tetra-Natriumzout van Ethyleendiamine tetra-Azijnzuur