Calpa Nederland | Calpa Anti Insect
16709
product-template-default,single,single-product,postid-16709,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Anti Insect

Calpa Speciaal Reiniger is een goed schuimende shampoo met unieke samenstelling. Ontwikkeld voor het reinigen van alle soorten oppervlakten. Verwijdert gemakkelijk dode insecten van de auto.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Breng de verdunde Calpa anti- insect aan d.m.v. drukvaatje, even borstelen en in laten werken en daarna goed met water naspoelen. Niet in de volle zon of op warme onderdelen (zoals bijv. motorkap) gebruiken en nooit in laten drogen. Vooraf altijd een stukje testen of het te behandelen oppervlak bestand is tegen dit reinigingsmiddel.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • Concentratie / verdunning: 2 tot 5%
  • SG = 1,1 KG / Ltr

 

GEVAAR:

  • H315 – Veroorzaakt huidirritatie
  • H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel
  • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
  • P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
  • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
  • P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT:
Cocamidopropylbetaïne (1-Propanaminium, 3amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-,N-C8-18 acyl derivs.,