Calpa Nederland | Calpa Alu Safeclean
16707
product-template-default,single,single-product,postid-16707,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Alu Safeclean

Speciale zure reiniger voor verwijdering van kalk, vet, vuil, ijzeraanslag op muren, ramen en borstelmachines. Kan verdund veilig op glas gebruikt worden.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Mengen 1:1 tot 1: 10 met water.
Aan te brengen met zuurbestendige pompsproeier
of in een emmer gebruiken.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH (100%) 1,5 ± 1
 • SG = 1,3 KG / Ltr
 • Biologische afbreekbaarheid > 90%
 • UN = 1760

 

GEVAAR:

 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

BEVAT:
Fosforzuur